Viadukt LinkedIn

Viadukt Youtube

English

Nadzorni odbor

IME I PREZIME FUNKCIJA DATUM IZBORA
Slavko Duktaj predsjednik Nadzornog odbora 10.6.2014.
Silva Devčić zamjenica predsjednika Nadzornog odbora 10.6.2014.
Zvonko Brkičić član Nadzornog odbora 28.6.2011.
Milan Kralj član Nadzornog odbora 28.6.2011.
Krešimir Mikolić član Nadzornog odbora 15.6.2016.