Poziv za dostavu informativne (neobvezujuće) ponude za najam/kupnju strojeva, plovila i opreme

Viadukt d.d. u stečaju, Kranjčevićeva 2, 10 000 Zagreb, OIB: 74794390096 objavljuje:

Poziv na prikupljanje ponuda za najam/kupnju strojeva, plovila i opreme

Datum: 22. studenog 2017.
Kontakt i informacije:     
Stečajni upravitelj: Milorad Zajkovski, dipl. ekonomist
Telefon: +385 1 3032 700
Mobitel: +385 98 311 312
E-mail: milorad.zajkovski@viadukt.hr; zajkovski.m@gmail.com

 

I. Specifikacija strojeva, plovila i opreme

1. Ploveća dizalica "Manitowoc" 18 000 s pripadajućim remorkerom za tegalj i pozicioniranje sidara

Značajke dizalice:

 • proizvođač: Manitowoc Cranes INC ‐ USA; model Manitowoc 18 000
 • duljina grane: min. 42,7 m, max. 97,5 m; duljina jarbola 42,7 m
 • nosivost bez visećeg protuutega MAX‐ER‐a: 480,8 t za duljinu grane 42,7 m (R = 8,5 m); 251,4 t za duljinu grane 97,5 m (R = 15,2 m)
 • nosivost s visećim protuutegom MAX‐ER‐om (391,81 t ): 302,9 t za duljinu grane 42,7 m (R = 28 m); 172,0 t za duljinu grane 97,5 m (R = 46 m)  
 • potrošnja goriva: 126 l/sat


Značajke teglenice TEG‐31 :

 • luka upisa: Rijeka, Hrvatska
 • dimenzije: duljina L = 78,50 m; širina B = 31,00 m; visina H = 4,50 m
 • gaz: D = 3,40 m
 • bruto tonaža: 3071 t


Napomene:
U ponudi je potrebno navesti cijenu za najam plovne dizalice bez posade.
Troškovi nabave goriva, dostava goriva i dovoz/odvoz posade s obale do dizalice i natrag obveza su najmoprimca/kupca.

2. Betonsko postrojenje "Oru Oneday" 2 250, 119 kW; 54 m3/sat

Napomene:
U ponudi je potrebno navesti cijenu za mjesečni najam opreme bez strojara.
Trošak demontaže i demobilizacije betonare i opreme u obvezi je najmoprimca/kupca.
Pogonski troškovi betonare (trošak el. energije) obveza su najmoprimca/kupca.

3. Bager gusjeničar s dugom rukom “New Holland” E 305 B EL, 152 kW; 1,54 m3

Napomene:
Potrošnja goriva iznosi 28 l/sat.
Troškovi nabave goriva obveza su najmoprimca/kupca.
Obračun radnih sati stroja izvršit će se na temelju obostrano ovjerene evidencije rada.

4. Brodica "Kvarner” 26 R RB 1800, 191 kW

Napomene:
Potrošnja goriva brodice iznosi 14 l/sat.
U ponudi je potrebno navesti cijenu za mjesečni najam brodice bez posade i bez goriva.

5. Muljna pumpa EL uranjajuća Tsurumi KRS-65,5; snaga 5,5 Kw, max. protok 3 180 l/min

Napomena: U ponudi je potrebno navesti cijenu bez pogonskih troškova.

6. Toranjska dizalica stup. okret. metalna LM-120HC

Napomena: U ponudi je potrebno navesti cijenu za mjesečni najam dizalice, bez strojara i bez pogonskih troškova.

7. Oprema za povlačenje čelične konstrukcije (sanjke, preše) na radnim platoima
Preša hidraulična “Enerpac” RRH 10010 za naguravanje i kočenje šipkama konstrukcije mosta

8. Teretni čamac (Barge) “Gina”

 • nosivost: 400 t
 • dimenzije: 28 m x 14 m


9. Trajekt "Žigljen"

 • luka upisa: Rijeka, Hrvatska
 • dimenzije: duljina L= 51,84 m; širina B = 9,0 m; visina H = 2,40 m
 • gaz: D= 1,85 m
 • bruto tonaža: 250 t
 • snaga porivnih strojeva: 714 kw
 • max. dozvoljeni broj osoba: 17


10. Kontejneri (ukupno 185 kom)

 • uredski = 24 kom
 • stambeni = 4 kom
 • spavaonica = 94 kom
 • brodski = 5 kom
 • restoranski objekt = 12 kom
 • sanitarni = 10 kom
 • porta = 3 kom
 • ostali = 17 komII. Uvjeti ponude

1. Ponuditelj/ Najmoprimac/Kupac može
a) dostaviti ponudu za cjelokupni predmet nabave točke 1 do 10 i/ili
b) nuditi pojedinačne točke/stavke iz predmeta nabave.

2. Minimalno trajanje najma opreme je jedan (1) mjesec, a minimalni dnevni obračun radnih sati (sati čekanja) iznosi osam 8 sati/dan.

3. Pri odabiru najpovoljnije ponude prednost će imati ponuditelji koji su dostavili ponudu za cjelokupni predmet nabave.

4. Ponuditelji u svojoj ponudi trebaju odvojeno navesti cijene za najam odnosno za kupnju opreme kako slijedi:

    A) Ponuda za najam

    U ponudi je potrebno navesti:
    - cijenu mjesečnog (dnevnog) najma pojedinačno za svaku stavku predmeta ponude (točke 1 do 9) strojeva, plovila, opreme;
    - ukupno predviđeno trajanje najma i predviđeni početak najma.

    Napomena: Troškovi mobilizacije i demobilizacije obveza su najmoprimca/kupca.

    B) Ponuda za kupnju opreme

    U ponudi je potrebno navesti pojedinačnu cijenu za svaku stavku predmeta ponude za strojeve, plovila, opremu (točke 1 do 10).

    Napomena: Opcija/valjanost ponude je 60 dana.

5. Rok za podnošenje ponuda: 8. prosinca 2017. godine do 16,00 sati.
Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici, putem pisarnice neposredno ili poštom na adresu: Viadukt d.d. u stečaju, Kranjčevićeva 2, 10 000 Zagreb s naznakom "Ponuda za najam pomorske opreme – NE OTVARAJ".
Nepravodobne ponude neće se razmatrati.

6. Kriterij za odabir ponude
Kriterij za odabir ponude ekonomski je najprihvatljivija/najpovoljnija ponuda.
Prednost će imati ponuditelji koji su dostavili ponudu za cjelokupni predmet nabave uz najpovoljniju cijenu.

7. Rok i uvjeti plaćanja
a) za najam - 15 dana uz osiguranje plaćanja
b) za prodaju - 30 dana uz osiguranje plaćanja

8. Rok za donošenje odluke o odabiru je petnaest (15) dana od otvaranja ponuda.

9. Odabranom ponuditelju ponudit će se sklapanje ugovora odnosno predugovora o najmu/prodaji u roku od petnaest (15) dana od dana donošenja odluke o odabiru.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na adresu:
Viadukt d.d. u stečaju, Kranjčevićeva 2, 10 000 Zagreb
Stečajni upravitelj: Milorad Zajkovski, dipl. ekonomist
Telefon +385 1 3032 700
Mobitel +385 98 311 312
E-mail: milorad.zajkovski@viadukt.hr; zajkovski.m@gmail.com


Poziv za dostavu ponude za kupnju vozila, strojeva i postrojenja (10)

VIADUKT d.d. u stečaju, Zagreb, Kranjčevićeva 2, OIB: 74794390096, u stečajnom postupku St-1181/17 koji se vodi na Trgovačkom sudu u Zagrebu, temeljem čl.249. SZ-a, po stečajnom upravitelju oglašava prodaju imovine stečajnog dužnika prikupljanjem pisanih ponuda. ...

FINA - Elektronička javna dražba

Radi provedbe prodaje u stečajnom postupku, Financijska agencija objavljuje poziv na sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi ...

Javni poziv za dostavu obvezujućih ponuda za kupnju i prijenos udjela u ZAIC-A LIMITED

VIADUKT d.d. u stečaju, Zagreb, Kranjčevićeva 2, OIB: 74794390096, u stečajnom postupku St-1181/17 koji se vodi na Trgovačkom sudu u Zagrebu, temeljem čl.249. SZ-a, po stečajnom upravitelju oglašava prodaju imovine stečajnog dužnika prikupljanjem pisanih ponuda. ...