Osnovni podaci

Politika kvalitete

Poslovni uspjeh tvrtke Viadukt d.d. počiva na ispunjavanju očekivanja i postizanju zadovoljstva naših kupaca (investitora) kvalitetnim izvođenjem pojedinih vrsta građevinskih radova iz područja djelatnosti tvrtke, a u svrhu realizacije kvalitetnih proizvoda i usluga.

Politika kvalitete izrađena je u skladu sa sljedećim postavkama:
 

 • stručno i nepristrano obavljanje poslova, uz sustavno ispunjavanje zahtjeva tehničke regulative i ugovorne dokumentacije, kao i zahtjeva kupaca, uz zaštitu njihovog interesa;
 • stalno poboljšanje kvalitete usluga radi postizanja zadovoljstva korisnika usluga, ispunjavanja njihovih želja i potreba za kvalitetom, pouzdanošću i sigurnošću pruženih usluga;
 • usvajanje i razvijanje novih proizvoda, usluga i tehnologija u djelatnostima građevinarstva;
 • briga za okoliš i racionalno korištenje energije;
 • zadržavanje dostignutog položaja na tržištu na području cijele Hrvatske, razvoj dodatnih marketinških i poslovnih aktivnosti te razvoj na stranom tržištu;
 • utvrđene su jasne odgovornosti za sve zaposlenike, odgovarajuća ovlaštenja i znanja za ispunjenje tih odgovornosti, kao i razvijanje svijesti o značaju i utjecaju njihovog rada na kvalitetu;
 • utvrđeni su svi procesi koji se odnose na djelatnost upravljanja, osiguranje resursa, kontrole i realizacije proizvoda i usluga;
 • dokumentirane su i primijenjene metode koje osiguravaju djelotvorno planiranje, upravljanje i realizaciju tih procesa te njihovo stalno poboljšavanje;
 • investiranje u proizvodnu i mjero-ispitnu opremu s ciljem postizanja kvalitete rada i osiguranja konkurentnosti na tržištu;
 • postavljanje ambicioznih i ostvarivih ciljeva kvalitete;
 • neprekidno povećanje ukupne tehničke i stručne razine uz stalnu naobrazbu naših zaposlenika te održavanje i poboljšavanje primijenjenog sustava upravljanja kvalitetom.


Te se aktivnosti ostvaruju kroz primjenu sustava upravljanja kvalitetom, uspostavljenim i održavanim prema zahtjevima norme HRN EN ISO 9001: 2009, što uključuje izbor i stalni nadzor nad dobavljačima i kooperantima s ciljem osiguranja kvalitetnih ulaznih sirovina u svrhu realizacije kvalitetnih proizvoda i usluga.

Dužnosti su i obveze svih zaposlenika u tvrtki Viadukt d.d. upoznavanje s utvrđenom politikom kvalitete, njezino trajno provođenje i poboljšavanje kvalitete proizvoda i usluga, unapređivanje sustava upravljanja te shvaćanje važnosti ostvarenja postavljenih ciljeva.

Ova politika i ciljevi bit će periodički ocjenjivani i poboljšavani.


Zagreb, 20. veljače 2013.    

Izdanje 4                                                                   

Za Upravu Društva
predsjednik Uprave
Joško Mikulić, dipl.inž.građ.