Osnovni podaci

Politika upravljanja okolišem, sigurnošću i zaštitom zdravlja

Poslovni uspjeh tvrtke Viadukt d.d. počiva na ispunjavanju očekivanja i postizanju zadovoljstva naših kupaca (investitora) kvalitetnim izvođenjem pojedinih vrsta građevinskih radova iz područja djelatnosti tvrtke uz istovremenu brigu o zaštiti okoliša, očuvanju prirodnih resursa te sigurnosti na radu i zaštiti zdravlja zaposlenika.

Politika upravljanja okolišem, sigurnošću i zaštitom zdravlja izrađena je u skladu sa sljedećim postavkama:
 

  • stalna briga o prevenciji onečišćenja, smanjenju potrošnje prirodnih resursa i emisija u okoliš pri proizvodnji i realizaciji građevinskih radova;
  • stalna prevencija ozljeda i profesionalnih oboljenja uzrokovanih radnim procesom kroz identifikaciju, kontrolu i smanjivanje rizika
  • trajno održavanje visoke razine svijesti o važnosti zaštite okoliša te sigurnosti i zaštite zdravlja kod vlastitih zaposlenika i kod zaposlenika kooperanata;
  • proaktivni pristup zaštiti okoliša i sigurnosti na radu kroz prevenciju onečišćenja i ozlijeda već u fazi planiranja realizacije i pripremnih radova;
  • očuvanju okoliša pridonosimo promoviranjem recikliranja te odabirom ekološki prihvatljivih sirovina;
  • otvorenost prema zainteresiranim stranama (lokalna zajednica, državna i lokalna uprava, ekološke udruge);
  • dovođenje lokacija u prvobitno stanje nakon završetka radova;
  • stalno unapređivanje tehnologije i poštivanje najviših ekoloških i sigurnosnih standarda pri proizvodnji i realizaciji radova;
  • stalno usklađivanje sa zakonskim i ostalim zahtjevima u području zaštite okoliša i zaštite na radu.


Te se aktivnosti ostvaruju kroz primjenu i trajno unapređivanje sustava upravljanja okolišem, sigurnošću i zaštitom zdravlja, uspostavljenim i održavanim prema zahtjevima normi ISO 14001:2004 i OHSAS 18001:2007.

Dužnost je i obveza svih zaposlenika u tvrtki Viadukt d.d. upoznavanje s utvrđenom politikom upravljanja okolišem, sigurnošću i zaštitom zdravlja, njezino trajno provođenje i stalna briga za okoliš i sigurnost te shvaćanje važnosti ostvarenja postavljenih ciljeva.

Ova politika bit će periodički ocjenjivana i poboljšavana.

Zagreb, 18. rujna 2014.                                                                      

Za Upravu Društva
predsjednik Uprave
Joško Mikulić, dipl.inž.građ.