Poziv za dostavu ponude za kupnju vozila

VIADUKT d.d. u stečaju, Zagreb, Kranjčevićeva 2, OIB: 74794390096, u stečajnom postupku St-1181/17 koji se vodi na Trgovačkom sudu u Zagrebu, temeljem čl.249. SZ-a, po stečajnom upravitelju oglašava

prodaju imovine stečajnog dužnika prikupljanjem pisanih ponuda

I. Predmet prodaje:
imovina stečajnog dužnika


PDV u iznosu od 25% zaračunava se na procijenjenu vrijednost.
Pokretnine se prodaju u paketu (ukupno 43 vozila) uz ponudu pojedinačnih vrijednosti za svaki predmet prodaje.
Ovom prodajom pokretnine se ne mogu prodati ispod 3/4 ukupno procijenjene vrijednosti (7.841.250,00 kn + PDV).
Pokretnine se nalaze u Zagrebu (34 kom), Splitu-Dugopolje (8 kom) i Osijek (1 kom).

 

II. Uvjeti prodaje

1. Pokretnine će se prodavati prikupljanjem pisanih ponuda, najboljem ponuđaču (najveća ponuđena cijena), a prodavatelj zadržava pravo ne prihvatiti nijednu ponudu ako ocijeni da ista nije prihvatljiva za stečajnu masu.

2. Jamčevina u iznosu od 1.000.000,00 kn uplaćuje se na žiro račun VIADUKT d.d. u stečaju, Zagreb, IBAN HR7923400091190026041 najkasnije do 22.3.2018. (vidljivo na izvodu sa žiro računa prodavatelja).

3. Ponude u pisanom obliku mogu podnijeti fizičke i pravne osobe na adresu: VIADUKT d.d. u stečaju, Kranjčevićeva 2, 10 000 Zagreb s naznakom „PONUDA - NE OTVARATI“ najkasnije do 22.3.2018. (žig pošte).
Ponude koje su prispjele u roku razmotrit će stečajni upravitelj te će u roku od 15 dana obavijestiti ponuđače o svojoj odluci.
Ponuđač koji bude izabran kao najpovoljniji, odnosno kupac, dužan je u roku od 8 (osam) dana od obavijesti prodavatelja o prihvaćanju ponude platiti kupovnu cijenu. U protivnom će se smatrati da je kupac odustao od kupnje, bez prava na povrat jamčevine, te će se objaviti nova prodaja.

4. Sve troškove prijevoza i preuzimanja predmeta prodaje snosi kupac.

5. Prodaja se obavlja po načelu „viđeno-kupljeno“ pa su isključeni svi naknadni prigovori.

6. Detaljan opis predmeta prodaje sastavni je dio ovog oglasa, a nalazi se kod stečajnog upravitelja ili ga možete preuzeti ovdje.

7. Uvid u vanjski izgled predmeta prodaje zainteresirani mogu izvršiti:

  • za predmete prodaje koji se nalaze u Zagrebu: dana 19.3.2018. od 12:00 do 14:00 sati na adresi Auto Hrvatska, Prodajno-servisni centar Zagreb, Zastavnice 25c, 10251 Hrvatski Leskovac.  
  • za predmete prodaje koji se nalaze u Splitu-Dugopolje: dana 20.3.2018. od 12:00 do 14:00 sati na adresi Auto Hrvatska, Prodajno-servisni centar Split, Dugopoljska 2, 21 000 Split.

 

Sve informacije mogu se dobiti na telefon +385 98 311 312.

VIADUKT d.d. u stečaju, Zagreb

 


Poziv za dostavu ponude za kupnju vozila, strojeva i postrojenja (10)

VIADUKT d.d. u stečaju, Zagreb, Kranjčevićeva 2, OIB: 74794390096, u stečajnom postupku St-1181/17 koji se vodi na Trgovačkom sudu u Zagrebu, temeljem čl.249. SZ-a, po stečajnom upravitelju oglašava prodaju imovine stečajnog dužnika prikupljanjem pisanih ponuda. ...

FINA - Elektronička javna dražba

Radi provedbe prodaje u stečajnom postupku, Financijska agencija objavljuje poziv na sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi ...

Javni poziv za dostavu obvezujućih ponuda za kupnju i prijenos udjela u ZAIC-A LIMITED

VIADUKT d.d. u stečaju, Zagreb, Kranjčevićeva 2, OIB: 74794390096, u stečajnom postupku St-1181/17 koji se vodi na Trgovačkom sudu u Zagrebu, temeljem čl.249. SZ-a, po stečajnom upravitelju oglašava prodaju imovine stečajnog dužnika prikupljanjem pisanih ponuda. ...