Poziv za dostavu ponude za kupnju vozila, strojeva, kontejnera i postrojenja (7)

ISPRAVAK OGLASA dana 06.02.2019.
Pokretnine pod r.br. 256, 257, 258, 259, 260 i 261 se povlače za prodaju po ovom oglasu.

VIADUKT d.d. u stečaju, Zagreb, Kranjčevićeva 2, OIB: 74794390096, u stečajnom postupku St-1181/17 koji se vodi na Trgovačkom sudu u Zagrebu, temeljem čl.249. SZ-a, po stečajnom upravitelju oglašava

prodaju imovine stečajnog dužnika prikupljanjem pisanih ponuda

 

I. Predmet prodaje je imovina stečajnog dužnika:

a. Vozila i postrojenja

b. Vozila Plano

c. Oprema

PDV u iznosu od 25% zaračunava se na prodajnu vrijednost.
Pokretnine se prodaju pojedinačno uz ponudu vrijednosti za svaki predmet prodaje.
U ponudi treba naznačiti redni broj iz ovog oglasa.
Predmete prodaje kupac preuzima na lokaciji naznačenoj u ovom oglasu.

Ovom prodajom pokretnine od red.br. 1 do red.br. 276 ne mogu se prodati ispod 3/4 procijenjene vrijednosti.

ISPRAVAK OGLASA dana 06.02.2019.
Pokretnine pod r.br. 256, 257, 258, 259, 260 i 261 se povlače za prodaju po ovom oglasu.

II. Predmet prodaje je imovina stečajnog dužnika:

PDV u iznosu od 25% zaračunava se na prodajnu vrijednost.
Pokretnine se prodaju pojedinačno uz ponudu vrijednosti za svaki 
predmet prodaje.
U ponudi treba naznačiti redni broj iz ovog oglasa.
Predmete prodaje kupac preuzima na lokaciji naznačenoj u ovom oglasu.

Ovom prodajom pokretnine od red.br. 277 do red.br. 291 ne mogu se prodati ispod 1/2 procijenjene vrijednosti.

 

III. Predmet prodaje je imovina stečajnog dužnika:

PDV u iznosu od 25% zaračunava se na prodajnu vrijednost.
Pokretnine se prodaju pojedinačno uz ponudu vrijednosti za svaki predmet prodaje.
U ponudi treba naznačiti redni broj iz ovog oglasa.
Predmete prodaje kupac preuzima na lokaciji naznačenoj u ovom oglasu.

Ovom prodajom pokretnina red.br. 292 ne može se prodati ispod 1/4 procijenjene vrijednosti.

 

IV. Predmet prodaje je imovina stečajnog dužnika:

PDV u iznosu od 25% zaračunava se na prodajnu vrijednost.
Pokretnine se prodaju pojedinačno uz ponudu vrijednosti za svaki predmet prodaje.
U ponudi treba naznačiti redni broj iz ovog oglasa.
Predmete prodaje kupac preuzima na lokaciji naznačenoj u ovom oglasu.

Ovom prodajom pokretnine od red.br. 293 do red.br. 294 prodaju se po cijeni koju ponudi najbolji ponuđač neovisno o procijenjenoj vrijednosti (neposredna pogodba).

 

V. Uvjeti prodaje:

 1. Pokretnine će se prodavati prikupljanjem pisanih ponuda, najboljem ponuđaču (najveća ponuđena cijena), a prodavatelj zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu ako ocijeni da ista nije prihvatljiva za stečajnu masu.
 2. Jamčevina u iznosu od 10 % od procijenjene vrijednosti uplaćuje se na žiro račun VIADUKT d.d. u stečaju, Zagreb, IBAN HR7923400091190026041 (SWIFT CODE: PBZGHR2X) najkasnije do 12.02.2019. (vidljivo na izvodu žiro računa prodavatelja) za sve predmete prodaje od red. br. 1 do red. br. 292.
  Jamčevina u iznosu od 10.000,00 kn po pojedinom predmetu prodaje uplaćuje se na žiro račun VIADUKT d.d. u stečaju, Zagreb, IBAN HR7923400091190026041 (SWIFT CODE: PBZGHR2X) najkasnije do 12.02.2019. (vidljivo na izvodu žiro računa prodavatelja) za predmete prodaje red. br. 293 i 294.
 3. Ponude u pisanom obliku mogu podnijeti fizičke i pravne osobe na adresu:
  VIADUKT d.d. u stečaju, Kranjčevićeva 2, 10 000 Zagreb s naznakom „ PONUDA-NE OTVARATI“ najkasnije do 14.02.2019. (žig pošte).

  Ponude koje su prispjele u roku razmotriti će stečajni upravitelj, te će u roku od 15 dana obavijestiti ponuđače o svojoj odluci.
  Ponuđač koji bude izabran kao najpovoljniji, odnosno kupac, dužan je u roku od 8 (osam) dana od obavijesti prodavatelja o prihvaćanju ponude platiti kupovnu cijenu. U protivnom će se smatrati da je kupac odustao od kupnje, bez prava na povrat jamčevine, te će se objaviti nova prodaja.
 4. Sve troškove demontaže, prijevoza i preuzimanja predmeta prodaje snosi kupac.
 5. Prodaja se obavlja po načelu „viđeno-kupljeno“ pa su isključeni svi naknadni prigovori (što podrazumijeva i prigovore na godinu nabave).
 6. Detaljan opis predmeta prodaje nalazi sa kod stečajnog upravitelja i na web stranici www.viadukt.hr (ovdje, ovdje, ovdje, ovdje i ovdje) i sastavni je dio ovog oglasa.
 7. Uvid u vanjski izgled predmeta prodaje koji se nalaze u Zagrebu zainteresirani mogu izvršiti:
  a. Rakitje, 08.02.2019. od 10.00 do 11.00 sati
  b. Pojatno, 08.02.2019. od 12.00 do 14.00 sati
  c. Radnička cesta, 07.02.2019. od 13.00 do 15.00 sati
  d. Trstenik, 11.02.2019. od 10.00 do 11.00 sati

 

Sve informacije mogu se dobiti na telefon +385 98 311 312.

 

VIADUKT d.d. u stečaju, Zagreb

 


Poziv za dostavu ponude za kupnju vozila, strojeva i postrojenja (15)

VIADUKT d.d. u stečaju, Zagreb, Kranjčevićeva 2, OIB: 74794390096, u stečajnom postupku St-1181/17 koji se vodi na Trgovačkom sudu u Zagrebu, temeljem čl.249. SZ-a, po stečajnom upravitelju oglašava prodaju imovine stečajnog dužnika prikupljanjem pisanih ponuda. ...

Poziv za dostavu ponude za kupnju uredske opreme (14)

VIADUKT d.d. u stečaju, Zagreb, Kranjčevićeva 2, OIB: 74794390096, u stečajnom postupku St-1181/17 koji se vodi na Trgovačkom sudu u Zagrebu, temeljem čl.249. SZ-a, po stečajnom upravitelju oglašava prodaju imovine stečajnog dužnika prikupljanjem pisanih ponuda. ...

FINA - Elektronička javna dražba

Radi provedbe prodaje u stečajnom postupku, Financijska agencija objavljuje poziv na sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi ...

Javni poziv za dostavu obvezujućih ponuda za kupnju i prijenos udjela u ZAIC-A LIMITED

VIADUKT d.d. u stečaju, Zagreb, Kranjčevićeva 2, OIB: 74794390096, u stečajnom postupku St-1181/17 koji se vodi na Trgovačkom sudu u Zagrebu, temeljem čl.249. SZ-a, po stečajnom upravitelju oglašava prodaju imovine stečajnog dužnika prikupljanjem pisanih ponuda. ...