Javni poziv za dostavu informativnih (neobvezujućih) ponuda za kupnju i prijenos dionica ZAIC-A LIMITED na Zračnoj luci Franjo Tuđman

Na temelju odluke Odbora vjerovnika, stečajni upravitelj Viadukt d.d. u stečaju, Kranjčevićeva 2, 10 000 Zagreb, OIB: 74794390096 objavljuje:

Javni poziv za dostavu informativnih (neobavezujućih) ponuda za kupnju dionica/poslovnih udjela ZAIC-A LIMITED na Zračnoj luci Franjo Tuđman u posjedu Viadukta d.d.

Datum: 22. studenog 2017.
Napomena: Poziv se odnosi isključivo na kupnju i prijenos dionica ZAIC-a Limited koje posjeduje Viadukt d.d.
Kontakt i informacije:     
Stečajni upravitelj: Milorad Zajkovski, dipl. ekonomist
Telefon: +385 1 3032 700
Mobitel: +385 98 311 312
E-mail: milorad.zajkovski@viadukt.hr; zajkovski.m@gmail.com

1. Predmet ponude: Kupnja i prijenos dionica ZAIC-A LIMITED na Zračnoj luci Franjo Tuđman u posjedu Viadukta d.d.
Napomena: Predmet prodaje odnosi se isključivo na kupnju i prijenos dionica  ZAIC-a Limited koje su u posjedu Viadukta d.d.

2. Pozivaju se zainteresirani ponuditelji da dostave svoje ponude za kupnju poslovnih udjela u posjedu Viadukta d.d., a koji iznosi 5,11 % dionica u ZAIC-u.

3. Poslovne udjele bit će moguće kupovati isključivo u cijelosti ponuđenog paketa.

4. Rok za podnošenje ponuda: 15. prosinca 2017. do 16,00 sati.

5. Danom predaje ponude smatra se dan zaprimanja Ponude u VIADUKTU.
Napomena: Ponude predane izvan navedenog roka nisu valjane i neće se uzimati u razmatranje.

6. Prilikom dostave ponude potencijalni kupac dužan je u ponudi dostaviti kontakt podatke (ime firme, OIB, ime osobe, adresa, broj telefona, broj telefaksa, e-mail adresu).
Napomena: Ponuda se dostavlja isključivo na hrvatskom jeziku odnosno prevedena na hrvatski jezik po ovlaštenom sudskom tumaču, ako se radi o stranom investitoru.

7. Ponudu s naznakom "Ponuda za kupnju dionica i poslovnih udjela društva ZAIC-A LIMITED na Zračnoj luci Franjo Tuđman - NE OTVARAJ", potrebno je dostaviti na adresu Viadukt d.d. u stečaju, Kranjčevićeva 2, 10 000 Zagreb

 

Uvjeti ponude:

1. Poželjni ponuditelj/kupac treba imati:

(i) iznos neto vrijednosti od najmanje € 50.000.000,00 ili kreditni rejting BBB-a ili viši od S&P ili Fitch Ratings Ltd ili Baa 3 ili viši od Moody’s ili usporediv rejting od strane međunarodno priznate agencije za kreditni rejting,

(ii) ako se radi o jedinstvenoj zakladi, investicijskom fondu, investicijskoj firmi, općem partnerstvu, ograničenom partnerstvu ili drugom obliku kolektivne investicije, mirovinskom fondu, fondu zastarijevanja ili bilo kojem drugom fondu, firmi ili tijelu financijskog investitora, s aktivom ukupne vrijednosti €50.000.000,00 pod upravom;

 

VAŽNA NAPOMENA:

Nakon odabira najpovoljnije ponude, za prihvatljivost novog potencijalnog dioničara, osim predmetnih odredbi mjerodavnog zakonodavstva, Međunarodna zračna luka Zagreb d.d. („MZLZ“) kao koncesionar Zračne luke Franjo Tuđman treba provesti postupak koji se primjenjuje na prodaju i prijenos dionica ZAIC-A LIMITED, a koji između ostalih općih uvjeta za prijenos dionica, predviđa pravo prednosti ostalih dioničara prilikom raspolaganja dionicama ZAIC-A LIMITID („right of first refusal”) te suglasnost na prodaju i prijenos dionica te potvrdu novog dioničara od zajmodavaca MZLZ-a u skladu s relevantnim točkama:

(i) Dioničarskog sporazuma vezanog uz ZAIC-A LIMITED i njegove Podružnice
"Ugovora između članova društva" ("Shareholders Agreement"),

(ii) Ugovora o zajedničkim uvjetima ("Common Terms Agreement“),

(iii) Društvenog Ugovora ZAIC-a LIMITED (Articles of Association of ZAIC Limited)

(iv) Ugovora između zajmodavaca ("Intercreditor Deed").

i drugih uvjeta propisanih ugovornom dokumentacijom MZLZ-a.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na adresu:
Viadukt d.d. u stečaju, Kranjčevićeva 2, 10 000 Zagreb
Stečajni upravitelj: Milorad Zajkovski, dipl. ekonomist
Telefon +385 1 3032 700
Mobitel +385 98 311 312
E-mail: milorad.zajkovski@viadukt.hr; zajkovski.m@gmail.com


Poziv za dostavu ponude za kupnju vozila, strojeva i postrojenja (10)

VIADUKT d.d. u stečaju, Zagreb, Kranjčevićeva 2, OIB: 74794390096, u stečajnom postupku St-1181/17 koji se vodi na Trgovačkom sudu u Zagrebu, temeljem čl.249. SZ-a, po stečajnom upravitelju oglašava prodaju imovine stečajnog dužnika prikupljanjem pisanih ponuda. ...

FINA - Elektronička javna dražba

Radi provedbe prodaje u stečajnom postupku, Financijska agencija objavljuje poziv na sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi ...

Javni poziv za dostavu obvezujućih ponuda za kupnju i prijenos udjela u ZAIC-A LIMITED

VIADUKT d.d. u stečaju, Zagreb, Kranjčevićeva 2, OIB: 74794390096, u stečajnom postupku St-1181/17 koji se vodi na Trgovačkom sudu u Zagrebu, temeljem čl.249. SZ-a, po stečajnom upravitelju oglašava prodaju imovine stečajnog dužnika prikupljanjem pisanih ponuda. ...