AUTOCESTA OD ČVORA SVETI ROK DO SJEVERNOG PORTALA TUNELA

OSNOVNE KARAKTERISTIKE GRAĐEVINSKIH RADOVA OD KM 185+000 DO KM 196+700
NARUČITELJ:HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.
PARTNER U P. UDRUZI:VIADUKT d.d.
UGOVOR:
45212-400-2684 (G-5/2002)
od 13. veljače 2002.
45212-400-2684/02/03/04 (G-157/2003)
od 30. siječnja 2004.
PERIOD IZGRADNJE:
2002. - 2003.
VRIJEDNOST UGOVORA:
25 874 642 EUR
(ZA VIADUKT d.d
14 743 582 EUR)GLAVNI PODACI I KOLIČINE IZVEDENIH RADOVA
RADOVI IZVEDENI OD STRANE VIADUKTA d.d. ZAGREB

 • Dužina izvedene trase autoceste: 7 470 m
 • Iskop rahlog površinskog tla: 21 800 m3
 • Široki iskop u materijalu “A” i “B” kategorije: 679 200 m3
 • Iskop u pozajmištu: (“A” I “B” kategorije) 205 800 m3
 • Uređenje temeljnog tla: 75 200 m2
 • Izgradnja nasipa: 880 300 m3
 • Posteljica: 222 500 m2
 • Humuziranje 20 cm: 31 000 m2
 • Oblaganje pokosa kamenim materijalom: 25 300 m3
 • Odvodnja sa poliesterskim cijevima promjera 300 do 800 mm: 6.156 m
 • Slivnici od poliesterskih cijevi promjera 50 cm: 163 kom