Vijadukt "Drežnik", autocesta Karlovac - Rijeka

NAZIV PROJEKTA: 
Vijadukt "Drežnik", autocesta Karlovac - Rijeka, dionica Karlovac - Vukova Gorica

GODINA: 
2000. - 2001.

VRIJEDNOST RADOVA: 
57.076.752,81 kn

Sve projekte navedene na ovoj stranici Viadukt je izvodio kao samostalan izvođač ili kao dio udruge.