VIJADUKT "DREŽNIK" AUTOCESTA KARLOVAC - RIJEKA

DIONICA KARLOVAC - VUKOVA GORICA
NARUČITELJ:AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB
GLAVNI IZVODITELJ:VIADUKT d.d.
UGOVOR:
1-01-02-02-01/1998.
8. svibnja 1998.
01-20/1999.
PERIOD IZGRADNJE:
2000. - 2001.
VRIJEDNOST IZGRADNJE:
8 959 549.13 EUR  • Ukupna dužina od dilatacije S56 do U74: 632 m
  • Širina vijadukta: 2 x 10.5 m
  • Površina vijadukta: 13.272 m2
  • Rasponska konstrukcija: prednapeti AB "I" nosači visine 180 cm + AB ploča 25 cm
  • Rasponi: 28 i 35 m + 70-metarski raspon preko rijeke Kupe
  • Objekt je temeljen na pilotima