Vijadukt "Limska Draga"

NAZIV PROJEKTA: 
Vijadukt "Limska Draga", južni kolnik autoceste Buje - Vodnjan, dionica Medaki - Kanfanar

GODINA: 
1988. - 1991.

VRIJEDNOST RADOVA: 
74.475.000,00 kn

Sve projekte navedene na ovoj stranici Viadukt je izvodio kao samostalan izvođač ili kao dio udruge.