TUNEL "TUHOBIĆ" AUTOCESTA ZAGREB - RIJEKA

OSNOVNE KARAKTERISTIKE TUNELA (LIJEVA CIJEV), DIONICA OŠTROVICA - VRATA
NARUČITELJ:ARZ d.d.
IZVODITELJI:
Poslovna udruga:
VIADUKT d.d. ZAGREB
HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA d.d.


  • Ukupna duljina tunela: 2141 m
  • Duljina iskopa od strane VIADUKTA: 1120 m
  • Poprečni presjek iskopa: 75 - 85 m2
  • Metoda iskopa: NATM, bušenje i miniranje
  • Kategorije iskopa po RMR klasifikaciji: II-V
  • Viadukt d.d. je izveo istočnu polovicu tunela. Tunel je iskopan u vapnencima i dolomitima, sa nekoliko većih kaverni, mjestimično ispunjenih nekonsolidiranim kamenim blokovima i zemljom. Karakteristična je česta promjena stijenske kategorije iskopa.