TUNEL "VRATA" AUTOCESTA ZAGREB - RIJEKA

OSNOVNE KARAKTERISTIKE TUNELA (LIJEVA CIJEV), DIONICA OŠTROVICA - VRATA
INVESTITOR:ARZ d.d.
IZVODITELJ:VIADUKT d.d.  • Ukupna duljina tunela: 257m
  • Poprečni presjek iskopa: 75 - 85 m2
  • Metoda iskopa: NATM, bušenje i miniranje
  • Kategorije iskopa po RMR klasifikaciji: II - V
  • Tunel je iskopan u dolomitno-vapnenačkoj stijeni i glinenom škriljcu paleozojske starosti koji je navučen na karbonatne naslage. Prvobitna duljina tunela od 325 m skraćena je zbog klizišta na zapadnom portalu u zoni kontakta paleozoika i karbonata.