Viadukt LinkedIn

Viadukt Youtube

English

Kontakt

Kontakt

VIADUKT D.D.
Kranjčevićeva 2
10000 Zagreb, Hrvatska

Tel: 01 3032 800
Fax: 01 3032 808
e-mail: uprava@viadukt.hr

Centrala 01 3032 700

Sektor općih, pravnih i kadrovskih poslova 01 3032 707
Sektor mehanizacije 01 3032 811
Sektor financijskih poslova 01 3032 727
Sektor komercijalnih poslova 01 3032 870
Sektor knjigovodstvenih poslova  01 3032 724
Sektor informatičkih poslova 01 3032 729
Sektor plana i analize 01 3032 747
Službenica za zaštitu osobnih podataka: Marija Marjanović, 01 3032 701

Profitni centri:
Središnji ispitni laboratorij 01 6560 291
Projekt Kamenolom Ivanec – Đurmanec  01 3358 477
Projekt Pogon 01 2410 021
Projekt Zagreb 01 6560 280
Projekt Zagorje 049 346 020
TBP Pojatno 01 3393 696
Projekt Dalmacija 021 847 141
Projekt Ka-Ri 051 875 058
GIU Ploče 020 640 075