KONTAKT SA UREDOM UPRAVE

VIADUKT D.D.

Kranjčevićeva 2,
10000 Zagreb, Hrvatska

UPRAVA DRUŠTVA

PREDSJEDNIK UPRAVE
Joško Mikulić, dipl.inž.građ.

ČLAN UPRAVE
Ivo Jurić

telefon (uprava):
(01) 3032 800, (01) 3032 805

telefax:
(01) 3032 808

centrala:
(01) 3032 700

e-mail:
uprava@viadukt.hr