Spojna cesta Zabok - Krapina

NAZIV PROJEKTA: 
Spojna cesta Zabok - Krapina

GODINA: 
2014.

VRIJEDNOST RADOVA: 
34.167.747,29 kn

Sve projekte navedene na ovoj stranici Viadukt je izvodio kao samostalan izvođač ili kao dio udruge.