Tuneli

Tunelogradnja - VIADUKT

U izgradnji tunela i podzemnih objekata primjenjujemo najsuvremenije tehnološke postupke, kao što je „Nova austrijska tunelska metoda“ (NATM). Najznačajnije karakteristike te metode su primjena u različitim geološkim uvjetima, visoka ekonomičnost određivanjem odgovarajućih podgradnih mjera, brzo prilagođavanje promjeni poprečnog presjeka iskopa i relativno mali investicijski troškovi. Najčešći načini iskopa su bušenje + miniranje i strojni iskop tunelskim bagerima u slabim stijenama. Posebno smo specijalizirani za podzemna i nadzemna miniranja u urbanim sredinama koja su na najvišoj tehnološkoj razini, zahvaljujući između ostalog i visokostručnom inženjerskom kadru te stručnim i iskusnim radnicima.

Primjena suvremene mehanizacije i građevnih materijala omogućava izvođenje tunelskih i podzemnih građevina u najsloženijim geološkim i terenskim uvjetima. Pri probijanju tunela koristimo najsuvremeniju geodetsku opremu čime povećavano preciznost i smanjujemo troškove iskopa.