Viadukt LinkedIn

Viadukt Youtube

English

Uprava

Krešimir Mikolić, direktor

Krešimir Mikolić rođen je 1981. godine u Zagrebu. Nakon završene X. gimnazije upisao je Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i 2010. godine stekao titulu diplomiranog inženjera građevinarstva.

U Viaduktu je zaposlen od 2009. godine, najprije na funkciji pomoćnika inženjera gradilišta, a potom i inženjera gradilišta na posljednjoj dionici autoceste Zagreb - Split - Dubrovnik. U siječnju 2012. godine postaje pomoćnik voditelja Projekta za tehničke poslove, a u ožujku iste godine preuzima funkciju Voditelja tehničke pripreme. Sredinom 2012. postaje koordinator projekta izgradnje novog putničkog terminala zagrebačke Zračne luke Franjo Tuđman, povijesnog projekta u kojem je Viadukt bio u trostrukoj ulozi investitora, projektanta i izvođača radova. U tom je projektu bio zadužen za rukovođenje postupkom realizacije koncesije u ime Viadukta, organizaciju i koordinaciju projekta i postupka izrade projektne dokumentacije te ishođenja suglasnosti i dozvola od nadležnih gradskih i državnih tijela.

Sredinom 2015. godine preuzima funkciju rukovoditelja Službe za ekološke projekte i EU fondove te postaje zadužen za ugovaranje projekata iz područja ekologije i uz sufinanciranje iz fondova Europske unije. Početkom 2016. godine postaje direktor za ugovaranje i marketing, a u lipnju 2016. imenovan je članom Nadzornog odbora. U ožujku 2017. godine postaje direktor Društva.