Viadukt LinkedIn

Viadukt Youtube

English

Uprava

Joško Mikulić, predsjednik Uprave Viadukta

Joško Mikulić, predsjednik Uprave 

Joško Mikulić rođen je 1964. godine u Imotskom. Srednjoškolsko obrazovanje stekao je u zagrebačkom Građevinskom školskom centru, a 1989. godine diplomirao je na Građevinskom fakultetu u Zagrebu. 

Od 2007. godine je predsjednik uprave Viadukta, a u tvrtki je zaposlen od 1990. godine. Najprije je radio u tehničkoj pripremi, a potom kao projektant inženjer na gradilištima mosta preko Pazinske jame i mosta Bajer. Pod njegovim su vodstvom realizirani brojni Viaduktovi projekti, među kojima se ističe sanacija Krčkog mosta i obnova Carinskog mosta u Mostaru.

Prije dolaska na poziciju predsjednika Uprave deset je godina, od 1997. do 2007., bio direktor Viaduktove Tvornice betonskih elemenata u Pojatnom, a šest je godina bio i član Nadzornog odbora Viadukta.

 

Ivo Jurić, član Uprave Viadukta

Ivo Jurić, član Uprave 

Ivo Jurić rođen je 1967. godine u Špionici. Srednju građevinsku školu završio je u Tuzli, a 1993. godine diplomirao je na Građevinskom fakultetu u Zagrebu.

Kao voditelj objekta, inženjer gradilišta, radio je od 1993. do 1999. godine. Od 1999. do 2007.  pomoćnik je direktora tvornice za proizvodnju montažnih elemenata TBP Pojatno, a 2007. godine imenovan je direktorom Tvornice betonskih proizvoda Pojatno. Navedenu funkciju obnašao je do 2014. godine, kad je imenovan tehničkim direktorom i članom Uprave Viadukta.

U razdoblju od 2011. do 2014. godine bio je član Nadzornog odbora Viadukta.