Osnovni podaci

Društvena odgovornost

Društvena odgovornost - VIADUKT

Tradicija, snaga i veličina uspješnim tvrtkama donose i odgovornost podržavanja i poticanja različitih inicijativa usmjerenih prema održivom razvoju, koja u današnjem poslovnom okruženju predstavlja i svojevrsnu obvezu. Samo aktivnim doprinosom u razvoju i unapređenju odnosa s dionicima, okoliša i zajednice u kojoj posluju tvrtke mogu biti uspješne u punom smislu te riječi.

Viadukt se od samih početaka svog poslovnog puta obvezao na djelovanje u zajednici koje obuhvaća odgovornost prema svim segmentima društva i zajednice u kojoj i na koju djelujemo. Sukladno tomu, postavljeni su i temelji održivog razvoja koji obuhvaćaju djelovanje u nekoliko ključnih područja.

Ulaganja u lokalnim zajednicama

U Viaduktu smo svjesni važnosti ulaganja u zajednicama u kojima poslujemo. Kroz razvoj inovativnih i zelenijih tehnologija, primjenu najsuvremenijih rješenja i, naposljetku, ostavljanje trajnih vrijednosti na korištenje lokalnom stanovništvu, doprinosimo uravnoteženom gospodarskom razvoju i podižemo razinu kvalitete života svih dionika.

Zaštita okoliša

Uvođenjem sustava upravljanja okolišem prema normi ISO 14001 potvrđujemo kako je zaštita okoliša među temeljnim odrednicama našeg održivog razvoja. Usmjereni smo na smanjenje potrošnje energije i prirodnih resursa, učinkovito gospodarenje otpadom te poticanje inovacija u području zelenijih tehnologija, kao i na osvješćivanje naših zaposlenika i drugih dionika o važnosti očuvanja okoliša te postavljanje primjera dobre prakse u široj zajednici.

Razvoj mladih

Sustavna briga o mladim kadrovima u Viaduktu nosi višestruke koristi za zajednicu u kojoj djelujemo, ali i za našu tvrtku. Mladim zaposlenicima olakšavamo uključenje u poslovni svijet iskazujući im dobrodošlicu, omogućavajući im da od prvog dana neprestano imaju na raspolaganju pomoć starijih kolega i mentora te pružajući im uvid u temeljne odrednice zajedničke korporativne kulture. Stjecanjem novih znanja i jačanjem postojećih dajemo im priliku za usavršavanje i napredovanje, a potičemo njihovu proaktivnost, ideje i inicijative na svim razinama. Učenicima i studentima pružamo i mogućnost odrađivanja stručne prakse, čime ih uvodimo u poslovni svijet i postavljamo temelje njihovog osobnog i profesionalnog razvoja u budućnosti.