FINA - Elektronička javna dražba

Na temelju članka 45. Zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona (NN 93/14) te članka 247. Stečajnog zakona (NN 71/15 i 104/17), a u povodu zahtjeva za prodaju stečajnog upravitelja poslovni broj ST-1181/2017 od dana 14.01.2019. godine u stečajnom postupku nad dužnikom VIADUKT D.D U STEČAJU, 10000 ZAGREB, KRANJČEVIĆEVA 2, OIB: 74794390096, radi provedbe prodaje u stečajnom postupku, Financijska agencija objavljuje sljedeće

POZIVE NA SUDJELOVANJE U ELEKTRONIČKOJ JAVNOJ DRAŽBI.

Pozivaju se ponuditelji da pristupe elektroničkoj javnoj dražbi za:

  • predmet prodaje "TEG-31" prema uvjetima iz Poziva koji možete preuzeti ovdje,
  • predmet prodaje "ŽIGLJEN" prema uvjetima iz Poziva koji možete preuzeti ovdje.

 


Javni poziv za dostavu obvezujućih ponuda za kupnju i prijenos udjela u ZAIC-A LIMITED

VIADUKT d.d. u stečaju, Zagreb, Kranjčevićeva 2, OIB: 74794390096, u stečajnom postupku St-1181/17 koji se vodi na Trgovačkom sudu u Zagrebu, temeljem čl.249. SZ-a, po stečajnom upravitelju oglašava prodaju imovine stečajnog dužnika prikupljanjem pisanih ponuda. ...

Poziv za dostavu ponude za kupnju vozila, strojeva i postrojenja (23)

VIADUKT d.d. u stečaju, Zagreb, Kranjčevićeva 2, OIB: 74794390096, u stečajnom postupku St-1181/17 koji se vodi na Trgovačkom sudu u Zagrebu, temeljem čl.249. SZ-a, po stečajnom upravitelju oglašava prodaju imovine stečajnog dužnika prikupljanjem pisanih ponuda. ...

Poziv za dostavu ponude za kupnju vozila, strojeva i postrojenja (20)

VIADUKT d.d. u stečaju, Zagreb, Kranjčevićeva 2, OIB: 74794390096, u stečajnom postupku St-1181/17 koji se vodi na Trgovačkom sudu u Zagrebu, temeljem čl.249. SZ-a, po stečajnom upravitelju oglašava prodaju imovine stečajnog dužnika prikupljanjem pisanih ponuda. ...