Viadukt LinkedIn

Viadukt Youtube

English

Osnovni podaci


Naziv tvrtke: Graditeljsko dioničko društvo Viadukt
Skraćeni naziv: Viadukt d.d.
Adresa sjedišta: Zagreb, Kranjčevićeva 2
Osnovna djelatnost: graditeljstvo (visokogradnja i niskogradnja)
Pravni oblik: dioničko društvo
OIB: 74794390096
Matični broj (MB): 03273121
Matični broj subjekta (MBS): 080030416
Registarski sud: Trgovački sud u Zagrebu
Temeljni kapital društva: 137.043.900,00 kuna u cijelosti uplaćen
Godina osnivanja: 1947.
Ukupan broj dionica: 456.813
Nominalna vrijednost dionice: 300,00 kuna
Oznaka dionice: VDKT-R-A
Poslovne banke:
Privredna banka Zagreb d.d., IBAN HR2423400091100013068
Hrvatska poštanska banka d.d., IBAN HR7823900011100325048
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., IBAN HR7825000091101047693
Erste&Steiermärkische Bank d.d., IBAN HR6524020061100499457