Poziv za dostavu ponude za kupnju vozila, strojeva i postrojenja (12)

VIADUKT d.d. u stečaju, Zagreb, Kranjčevićeva 2, OIB: 74794390096, u stečajnom postupku St-1181/17 koji se vodi na Trgovačkom sudu u Zagrebu, temeljem čl.249. SZ-a, po stečajnom upravitelju oglašava

prodaju imovine stečajnog dužnika prikupljanjem pisanih ponuda

I. Predmet prodaje je imovina stečajnog dužnika:

PDV u iznosu od 25% zaračunava se na prodajnu vrijednost.
Pokretnina se prodaje pojedinačno uz ponudu vrijednosti za svaki predmet prodaje.
U ponudi treba naznačiti redni broj iz ovog oglasa.
Predmete prodaje kupac preuzima na lokaciji naznačenoj u ovom oglasu.
Ovom prodajom pokretnine pod red.br. 1 do red.br. 6 ne mogu se prodati ispod 3/4 procijenjene vrijednosti.


II. Predmet prodaje je imovina stečajnog dužnika:

PDV u iznosu od 25% zaračunava se na prodajnu vrijednost.
Pokretnina se prodaje pojedinačno uz ponudu vrijednosti za svaki predmet prodaje.
U ponudi treba naznačiti redni broj iz ovog oglasa.
Predmete prodaje kupac preuzima na lokaciji naznačenoj u ovom oglasu.
Ovom prodajom pokretnina pod red.br. 7 ne može se prodati ispod 1/2 procijenjene vrijednosti.

 

III. Predmet prodaje je imovina stečajnog dužnika:

PDV u iznosu od 25% zaračunava se na prodajnu vrijednost.
Pokretnine se prodaju pojedinačno uz ponudu vrijednosti za svaki predmet prodaje osim pokretnina pod red.br. 8, 9 i 10 koje se prodaju kako je naznačeno u tablici.
U ponudi treba naznačiti redni broj iz ovog oglasa.
Predmete prodaje kupac preuzima na lokaciji naznačenoj u ovom oglasu.
Ovom prodajom pokretnine od red.br. 8 do red.br. 17 ne mogu se prodati ispod 1/4 procijenjene vrijednosti.


IV. Predmet prodaje je imovina stečajnog dužnika:

PDV u iznosu od 25% zaračunava se na prodajnu vrijednost.
Pokretnine se prodaju pojedinačno uz ponudu vrijednosti za svaki predmet prodaje.
U ponudi treba naznačiti redni broj iz ovog oglasa.
Predmete prodaje kupac preuzima na lokaciji naznačenoj u ovom oglasu.
Ovom prodajom pokretnine od red.br. 18 do red.br. 26 prodaju se po cijeni koju ponudi najbolji ponuđač neovisno o procijenjenoj vrijednosti (neposredna pogodba).

V. Uvjeti prodaje:

1. Pokretnine će se prodavati prikupljanjem pisanih ponuda, najboljem ponuđaču (najveća ponuđena cijena), a prodavatelj zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu ako ocijeni da ista nije prihvatljiva za stečajnu masu.
2. Jamčevina u iznosu od 10 % od procijenjene vrijednosti uplaćuje se na žiro račun VIADUKT d.d. u stečaju, Zagreb, IBAN HR7923400091190026041 (SWIFT CODE: PBZGHR2X) najkasnije do 04.08.2020. (vidljivo na izvodu žiro računa prodavatelja) za predmete prodaje pod red. br. 1-17.
Jamčevina
 u iznosu od 1.000,00 kn uplaćuje se na žiro račun VIADUKT d.d. u stečaju, Zagreb, IBAN HR7923400091190026041 (SWIFT CODE: PBZGHR2X) najkasnije do 04.08.2020. (vidljivo na izvodu žiro računa prodavatelja) za predmete prodaje pod red.br. 18-26.

3. Ponude u pisanom obliku mogu podnijeti fizičke i pravne osobe na adresu: VIADUKT d.d. u stečaju, Kranjčevićeva 2, 10 000 Zagreb sa naznakom „PONUDA-NE OTVARATI“ najkasnije do 06.08.2020. (žig pošte).
Ponude koje su prispjele u roku razmotriti će stečajni upravitelj, te će u roku od 15 dana obavijestiti ponuđače o svojoj odluci.
Ponuđač koji bude izabran kao najpovoljniji, odnosno kupac, dužan je u roku od 8 (osam) dana od obavijesti prodavatelja o prihvaćanju ponude platiti kupovnu cijenu. U protivnom će se smatrati da je kupac odustao od kupnje, bez prava na povrat jamčevine, te će se objaviti nova prodaja.
4. Sve troškove demontaže, prijevoza i preuzimanja predmeta prodaje snosi kupac.
5. Prodaja se obavlja po načelu „viđeno-kupljeno“ pa su isključeni svi naknadni prigovori (što podrazumijeva i prigovore na godinu nabave).
6. Detaljan opis predmeta prodaje nalazi se kod stečajnog upravitelja i na web stranici www.viadukt.hr (
ovdje, ovdje, ovdje i ovdje) i sastavni je dio ovog oglasa.
7. Uvid u vanjski izgled predmeta prodaje koji se nalaze u Zagrebu zainteresirani mogu izvršiti : 

  • Rakitje, 30.07.2020. od 10.00 do 12.00 sati
  • Pojatno, 30.07.2020. od 10.00 do 12.00 sati
  • Radnička cesta, 31.07.2020. od 10.00 do 12.00 sati.

 

Sve informacije mogu se dobiti na telefon +385 98 311 312.

 

VIADUKT d.d. u stečaju, Zagreb

 


FINA - Elektronička javna dražba

Radi provedbe prodaje u stečajnom postupku, Financijska agencija objavljuje poziv na sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi ...

Javni poziv za dostavu obvezujućih ponuda za kupnju i prijenos udjela u ZAIC-A LIMITED

VIADUKT d.d. u stečaju, Zagreb, Kranjčevićeva 2, OIB: 74794390096, u stečajnom postupku St-1181/17 koji se vodi na Trgovačkom sudu u Zagrebu, temeljem čl.249. SZ-a, po stečajnom upravitelju oglašava prodaju imovine stečajnog dužnika prikupljanjem pisanih ponuda. ...