Poziv za dostavu ponude za kupnju uredske opreme (17)

VIADUKT d.d. u stečaju, Zagreb, Kranjčevićeva 2, OIB: 74794390096, u stečajnom postupku St-1181/17 koji se vodi na Trgovačkom sudu u Zagrebu, temeljem čl.249. SZ-a, po stečajnom upravitelju oglašava

prodaju imovine stečajnog dužnika prikupljanjem pisanih ponuda

I. Predmet prodaje je imovina stečajnog dužnika:

 
PDV u iznosu od 25% zaračunava se na prodajnu vrijednost.
Pokretnine se prodaju skupno po stavkama/rednim brojevima/sobama uz ponudu ukupne vrijednosti za stavku/redni broj/sobu kako je naznačeno u ovom oglasu.
Pokretnine na lokaciji Pojatno prodaju se skupno, po početnoj procijenjenoj vrijednosti od 61.075,00 kn, a kako je naznačeno u ovom oglasu.
U ponudi treba naznačiti redni broj iz ovog oglasa.
Predmete prodaje kupac preuzima na lokaciji naznačenoj u ovom oglasu.
Ovom prodajom pokretnine pod red.br. 1 do red.br. 79 ne mogu se prodati ispod procijenjene vrijednosti naznačene u ovom oglasu.
 

V. Uvjeti prodaje:

1. Pokretnine će se prodavati prikupljanjem pisanih ponuda, najboljem ponuđaču (najveća ponuđena cijena), a prodavatelj zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu ako ocijeni da ista nije prihvatljiva za stečajnu masu.
2. Jamčevina u iznosu od 1.000,00 kn po stavci/rednom broju/sobi uplaćuje se na žiro račun VIADUKT d.d. u stečaju, Zagreb, IBAN HR7923400091190026041 (SWIFT CODE: PBZGHR2X) najkasnije do 03.12.2021. (vidljivo na izvodu žiro računa prodavatelja).

3. Ponude u pisanom obliku mogu podnijeti fizičke i pravne osobe na adresu: VIADUKT d.d. u stečaju, Kranjčevićeva 2, 10 000 Zagreb sa naznakom „PONUDA-NE OTVARATI“ najkasnije do 08.12.2021. (žig pošte).
Ponude koje su prispjele u roku razmotriti će stečajni upravitelj, te će u roku od 15 dana obavijestiti ponuđače o svojoj odluci.
Ponuđač koji bude izabran kao najpovoljniji, odnosno kupac, dužan je u roku od 8 (osam) dana od obavijesti prodavatelja o prihvaćanju ponude platiti kupovnu cijenu. U protivnom će se smatrati da je kupac odustao od kupnje, bez prava na povrat jamčevine, te će se objaviti nova prodaja.
4. Sve troškove demontaže, prijevoza i preuzimanja predmeta prodaje snosi kupac.
5. Prodaja se obavlja po načelu „viđeno-kupljeno“ pa su isključeni svi naknadni prigovori (što podrazumijeva i prigovore na godinu nabave).
6. Detaljan opis predmeta prodaje nalazi se kod stečajnog upravitelja i na web stranici www.viadukt.hr (ovdje
) i sastavni je dio ovog oglasa.
7. Uvid u vanjski izgled predmeta prodaje koji se nalaze u Zagrebu zainteresirani mogu izvršiti:

  • Kranjčevićeva, 29.11.2021. od 10.00 do 12.00 sati
  • Radnička cesta, 29.11.2021. od 12.30 do 14.00 sati
  • Pojatno, 30.11.2021. od 10.00 do 12.00 sati.

 

Sve informacije mogu se dobiti na telefon +385 98 311 312.

 

VIADUKT d.d. u stečaju, Zagreb

 


Poziv za dostavu ponude za kupnju vozila, strojeva i postrojenja (23)

VIADUKT d.d. u stečaju, Zagreb, Kranjčevićeva 2, OIB: 74794390096, u stečajnom postupku St-1181/17 koji se vodi na Trgovačkom sudu u Zagrebu, temeljem čl.249. SZ-a, po stečajnom upravitelju oglašava prodaju imovine stečajnog dužnika prikupljanjem pisanih ponuda. ...

Javni poziv za dostavu obvezujućih ponuda za kupnju i prijenos udjela u ZAIC-A LIMITED

VIADUKT d.d. u stečaju, Zagreb, Kranjčevićeva 2, OIB: 74794390096, u stečajnom postupku St-1181/17 koji se vodi na Trgovačkom sudu u Zagrebu, temeljem čl.249. SZ-a, po stečajnom upravitelju oglašava prodaju imovine stečajnog dužnika prikupljanjem pisanih ponuda. ...

Poziv za dostavu ponude za kupnju vozila, strojeva i postrojenja (20)

VIADUKT d.d. u stečaju, Zagreb, Kranjčevićeva 2, OIB: 74794390096, u stečajnom postupku St-1181/17 koji se vodi na Trgovačkom sudu u Zagrebu, temeljem čl.249. SZ-a, po stečajnom upravitelju oglašava prodaju imovine stečajnog dužnika prikupljanjem pisanih ponuda. ...

FINA - Elektronička javna dražba

Radi provedbe prodaje u stečajnom postupku, Financijska agencija objavljuje poziv na sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi ...