Poziv za dostavu ponude za kupnju vozila, strojeva i postrojenja (20)

VIADUKT d.d. u stečaju, Zagreb, Kranjčevićeva 2, OIB: 74794390096, u stečajnom postupku St-1181/17 koji se vodi na Trgovačkom sudu u Zagrebu, temeljem čl.249. SZ-a, po stečajnom upravitelju oglašava

prodaju imovine stečajnog dužnika prikupljanjem pisanih ponuda

I. Predmet prodaje je imovina stečajnog dužnika:PDV u iznosu od 25% zaračunava se na prodajnu vrijednost.
Pokretnine pod red.br. 1 do red.br. 36 prodaju se u kompletu kako je naznačeno u tablici, uz ponudu ukupne vrijednosti za pokretnine pod red.br. 1 do red.br. 36.
U ponudi treba naznačiti redni broj iz ovog oglasa.
Predmete prodaje kupac preuzima na lokaciji naznačenoj u ovom oglasu.
Ovom prodajom pokretnine pod red.br. 1 do red.br. 36 ne mogu se prodati ispod 1/4 procijenjene vrijednosti.
 

II. Predmet prodaje je imovina stečajnog dužnika:

PDV u iznosu od 25% zaračunava se na prodajnu vrijednost.
Pokretnine se prodaju pojedinačno uz ponudu vrijednosti za svaki predmet prodaje.
U ponudi treba naznačiti redni broj iz ovog oglasa.
Predmete prodaje kupac preuzima na lokaciji naznačenoj u ovom oglasu.
Ovom prodajom pokretnine pod red.br. 37 do red.br. 44 prodaju se po cijeni koju ponudi najbolji ponuđač neovisno o procijenjenoj vrijednosti (neposredna pogodba).
 

III. Uvjeti prodaje:

1. Pokretnine će se prodavati prikupljanjem pisanih ponuda, najboljem ponuđaču (najveća ponuđena cijena), a prodavatelj zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu ako ocijeni da ista nije prihvatljiva za stečajnu masu.
 
2. Jamčevina u iznosu od 10 % od procijenjene vrijednosti uplaćuje se na žiro račun VIADUKT d.d. u stečaju, Zagreb, IBAN HR7923400091190026041 (SWIFT CODE: PBZGHR2X) najkasnije do 27.01.2022. (vidljivo na izvodu žiro računa prodavatelja) za sve predmete prodaje.
 
3. Ponude u pisanom obliku mogu podnijeti fizičke i pravne osobe na adresu: VIADUKT d.d. u stečaju, Kranjčevićeva 2, 10 000 Zagreb sa naznakom „PONUDA-NE OTVARATI“ najkasnije do 31.01.2022. (žig pošte).

Ponude koje su prispjele u roku razmotriti će stečajni upravitelj, te će u roku od 15 dana obavijestiti ponuđače o svojoj odluci.
Ponuđač koji bude izabran kao najpovoljniji, odnosno kupac, dužan je u roku od 8 (osam) dana od obavijesti prodavatelja o prihvaćanju ponude platiti kupovnu cijenu. U protivnom će se smatrati da je kupac odustao od kupnje, bez prava na povrat jamčevine, te će se objaviti nova prodaja.

4. Sve troškove demontaže, prijevoza i preuzimanja predmeta prodaje snosi kupac.

5. Prodaja se obavlja po načelu „viđeno-kupljeno“ pa su isključeni svi naknadni prigovori (što podrazumijeva i prigovore na godinu nabave).

6. Detaljan opis predmeta prodaje nalazi se kod stečajnog upravitelja i na web stranici www.viadukt.hr (ovdjeovdje i ovdje) i sastavni je dio ovog oglasa.

7. Uvid u vanjski izgled predmeta prodaje zainteresirani mogu dogovoriti sa stečajnim upraviteljem, pozivom na +385 98 311 312.

 

Sve informacije mogu se dobiti na telefon +385 98 311 312.

 

VIADUKT d.d. u stečaju, Zagreb

 


Javni poziv za dostavu obvezujućih ponuda za kupnju i prijenos udjela u ZAIC-A LIMITED

VIADUKT d.d. u stečaju, Zagreb, Kranjčevićeva 2, OIB: 74794390096, u stečajnom postupku St-1181/17 koji se vodi na Trgovačkom sudu u Zagrebu, temeljem čl.249. SZ-a, po stečajnom upravitelju oglašava prodaju imovine stečajnog dužnika prikupljanjem pisanih ponuda. ...