Poziv za dostavu ponude za kupnju vozila, strojeva, kontejnera i postrojenja

 

ISPRAVAK OGLASA dana 14.05.2018.
Radi provjere elaborata o procjeni pokretnina pod r.br. 36 i 37 iste se povlače za prodaju po ovom oglasu.

 

VIADUKT d.d. u stečaju, Zagreb, Kranjčevićeva 2, OIB: 74794390096, u stečajnom postupku St-1181/17 koji se vodi na Trgovačkom sudu u Zagrebu, temeljem čl.249. SZ-a, po stečajnom upravitelju oglašava

prodaju imovine stečajnog dužnika prikupljanjem pisanih ponuda

I. Predmet prodaje:
imovina stečajnog dužnika
PDV u iznosu od 25% zaračunava se na prodajnu vrijednost.
Pokretnine se prodaju pojedinačno ili u grupi uz ponudu pojedinačnih vrijednosti za svaki predmet prodaje. U ponudi treba naznačiti redni broj iz ovog oglasa.
Predmete prodaje kupac preuzima na lokaciji naznačenoj u ovom oglasu.

Ovom prodajom pokretnine se ne mogu prodati ispod 3/4 ukupno procijenjene vrijednosti.
Pokretnine se nalaze kako slijedi:

1. Asfaltno postrojenje MARINI na lokaciji  Rakitje, Zagreb
2. Asfaltno postrojenje BENNINGHOVEN na lokaciji Mali Prolog
3. Betonsko postrojenje ORU MS2250 na lokaciji Radnička cesta, Zagreb
4. Betonsko postrojenje ORU ONEDAY na lokaciji  Novi Marof
5. Betonsko postrojenje s 2 miješalice na lokaciji Radnička cesta, Zagreb
6. Protočna betonara za stabilizaciju ORU na lokaciji Rakitje, Zagreb
7. Betonsko postrojenje STETTER K 0,5 H na lokaciji Križišće
8. Drobilica mobilna LOKOTRACK na lokaciji Tounj
9. Betonsko postrojenje STETTER CP30 na lokaciji Radnička cesta, Zagreb
10. Glodalica za asfalt WIRTGEN na lokaciji Osijek
11. Kompaktor BOMAG na lokaciji Jakuševac
12. Kompaktor BOMAG na lokaciji Jakuševac
13. Dizalica MANITOWOC na lokaciji Kaštel Sućurac
14. Kranska dizalica Metalna na lokaciji Trogir

Lokacije ostalih pokretnina naznačene su u tablici pokretnina.

 

II. Uvjeti prodaje

1. Pokretnine će se prodavati prikupljanjem pisanih ponuda, najboljem ponuđaču (najveća ponuđena cijena), a prodavatelj zadržava pravo ne prihvatiti nijednu ponudu ako ocijeni da ista nije prihvatljiva za stečajnu masu.

2. Jamčevina u iznosu od 10% od procijenjene vrijednosti uplaćuje se na žiro račun VIADUKT d.d. u stečaju, Zagreb, IBAN HR7923400091190026041 najkasnije do 14.5.2018. (vidljivo na izvodu žiro računa prodavatelja).

3. Ponude u pisanom obliku mogu podnijeti fizičke i pravne osobe na adresu: VIADUKT d.d. u stečaju, Kranjčevićeva 2, 10 000 Zagreb s naznakom „ PONUDA NE OTVARATI“ najkasnije do 14.5.2018. (žig pošte).
Ponude koje u prispjele u roku razmotrit će stečajni upravitelj te će u roku od 15 dana obavijestiti ponuđače o svojoj odluci.
Ponuđač koji bude izabran kao najpovoljniji, odnosno kupac, dužan je u roku od 8 (osam) dana od obavijesti prodavatelja o prihvaćanju ponude platiti kupovnu cijenu. U protivnom će se smatrati da je kupac odustao od kupnje, bez prava na povrat jamčevine, te će se objaviti nova prodaja.

4. Sve troškove demontaže, prijevoza i preuzimanja predmeta prodaje snosi kupac.

5. Prodaja se obavlja po načelu „viđeno-kupljeno“ pa su isključeni svi naknadni prigovori.

6. Detaljan opis predmeta prodaje sastavni je dio ovog oglasa, a nalazi se kod stečajnog upravitelja ili ga možete preuzeti ovdje i ovdje.

7. Uvid u vanjski izgled predmeta prodaje koji se nalaze u Zagrebu zainteresirani mogu izvršiti dana 9.5.2018. od 12:00 do 14:00 sati na lokaciji Jakuševac, 10.5.2018. od 12:00 do 14:00 sati na lokaciji Pojatno i 11.05.2018. od 12:00 do 14:00 sati na lokaciji Radnička cesta.
 

Sve informacije mogu se dobiti na telefon +385 98 311 312.

VIADUKT d.d. u stečaju, Zagreb

 


Poziv za dostavu ponude za kupnju vozila, strojeva i postrojenja (15)

VIADUKT d.d. u stečaju, Zagreb, Kranjčevićeva 2, OIB: 74794390096, u stečajnom postupku St-1181/17 koji se vodi na Trgovačkom sudu u Zagrebu, temeljem čl.249. SZ-a, po stečajnom upravitelju oglašava prodaju imovine stečajnog dužnika prikupljanjem pisanih ponuda. ...

Poziv za dostavu ponude za kupnju uredske opreme (14)

VIADUKT d.d. u stečaju, Zagreb, Kranjčevićeva 2, OIB: 74794390096, u stečajnom postupku St-1181/17 koji se vodi na Trgovačkom sudu u Zagrebu, temeljem čl.249. SZ-a, po stečajnom upravitelju oglašava prodaju imovine stečajnog dužnika prikupljanjem pisanih ponuda. ...

FINA - Elektronička javna dražba

Radi provedbe prodaje u stečajnom postupku, Financijska agencija objavljuje poziv na sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi ...

Javni poziv za dostavu obvezujućih ponuda za kupnju i prijenos udjela u ZAIC-A LIMITED

VIADUKT d.d. u stečaju, Zagreb, Kranjčevićeva 2, OIB: 74794390096, u stečajnom postupku St-1181/17 koji se vodi na Trgovačkom sudu u Zagrebu, temeljem čl.249. SZ-a, po stečajnom upravitelju oglašava prodaju imovine stečajnog dužnika prikupljanjem pisanih ponuda. ...