Poziv za dostavu ponude za kupnju vozila, strojeva i postrojenja (9)

VIADUKT d.d. u stečaju, Zagreb, Kranjčevićeva 2, OIB: 74794390096, u stečajnom postupku St-1181/17 koji se vodi na Trgovačkom sudu u Zagrebu, temeljem čl.249. SZ-a, po stečajnom upravitelju oglašava

prodaju imovine stečajnog dužnika prikupljanjem pisanih ponuda

 

I. Predmet prodaje je imovina stečajnog dužnika:

a. Uređaji i oprema

b. Talpe - prodaju se u kompletu

c. Armature - prodaju se u kompletu 

d. Građevinski elementi

PDV u iznosu od 25% zaračunava se na prodajnu vrijednost.
Pokretnine se prodaju pojedinačno uz ponudu vrijednosti za svaki predmet prodaje osim
pokretnina od red.br. 19 do red.br. 22 (talpe) i pokretnina od red.br.23 do red.br.28
(armature) koje se prodaju u kompletu uz naznaku pojedinačne vrijednosti za svaki
predmet prodaje.
U ponudi treba naznačiti redni broj iz ovog oglasa.
Predmete prodaje kupac preuzima na lokaciji naznačenoj u ovom oglasu.
Ovom prodajom pokretnine od red.br. 1 do red.br. 35 ne mogu se prodati ispod 3/4
procijenjene vrijednosti.

 
II. Predmet prodaje je imovina stečajnog dužnika:
 

PDV u iznosu od 25% zaračunava se na prodajnu vrijednost.
Pokretnine se prodaju pojedinačno uz ponudu vrijednosti za svaki predmet prodaje.
U ponudi treba naznačiti redni broj iz ovog oglasa.
Predmete prodaje kupac preuzima na lokaciji naznačenoj u ovom oglasu.

Ovom prodajom pokretnine od red.br. 36 do red.br. 41 ne mogu se prodati ispod 1/2
procijenjene vrijednosti.

 
III. Predmet prodaje je imovina stečajnog dužnika:

a. Vozila

b. Oprema

PDV u iznosu od 25% zaračunava se na prodajnu vrijednost.
Pokretnine se prodaju pojedinačno uz ponudu vrijednosti za svaki predmet prodaje.
U ponudi treba naznačiti redni broj iz ovog oglasa.
Predmete prodaje kupac preuzima na lokaciji naznačenoj u ovom oglasu.
Ovom prodajom pokretnine od red.br. 42 do red.br. 118 ne mogu se prodati ispod 1/4
procijenjene vrijednosti.

IV. Predmet prodaje je imovina stečajnog dužnika:
 
PDV u iznosu od 25% zaračunava se na prodajnu vrijednost.
Pokretnine se prodaju pojedinačno uz ponudu vrijednosti za svaki predmet prodaje.
U ponudi treba naznačiti redni broj iz ovog oglasa.
Predmete prodaje kupac preuzima na lokaciji naznačenoj u ovom oglasu.
Ovom prodajom pokretnina od red.br. 119 do red.br. 128 prodaju se po cijeni koju ponudi
najbolji ponuđač neovisno o procijenjenoj vrijednosti (neposredna pogodba).
 

V. Uvjeti prodaje:

 1. Pokretnine će se prodavati prikupljanjem pisanih ponuda, najboljem ponuđaču (najveća ponuđena cijena), a prodavatelj zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu ako ocijeni da ista nije prihvatljiva za stečajnu masu.
 2. Jamčevina u iznosu od 10 % od procijenjene vrijednosti uplaćuje se na žiro račun VIADUKT d.d. u stečaju, Zagreb, IBAN HR7923400091190026041 (SWIFT CODE: PBZGHR2X) najkasnije do 05.09.2019. (vidljivo na izvodu žiro računa prodavatelja) za sve predmete prodaje.
 3. Ponude u pisanom obliku mogu podnijeti fizičke i pravne osobe na adresu:
  VIADUKT d.d. u stečaju, Kranjčevićeva 2, 10 000 Zagreb s naznakom „ PONUDA-NE OTVARATI“ najkasnije do 06.09.2019. (žig pošte).

  Ponude koje su prispjele u roku razmotriti će stečajni upravitelj, te će u roku od 15 dana obavijestiti ponuđače o svojoj odluci.
  Ponuđač koji bude izabran kao najpovoljniji, odnosno kupac, dužan je u roku od 8 (osam) dana od obavijesti prodavatelja o prihvaćanju ponude platiti kupovnu cijenu. U protivnom će se smatrati da je kupac odustao od kupnje, bez prava na povrat jamčevine, te će se objaviti nova prodaja.
 4. Sve troškove demontaže, prijevoza i preuzimanja predmeta prodaje snosi kupac.
 5. Prodaja se obavlja po načelu „viđeno-kupljeno“ pa su isključeni svi naknadni prigovori (što podrazumijeva i prigovore na godinu nabave).
 6. Detaljan opis predmeta prodaje nalazi sa kod stečajnog upravitelja i na web stranici www.viadukt.hr (ovdje, ovdje i ovdje) i sastavni je dio ovog oglasa.
 7. Uvid u vanjski izgled predmeta prodaje koji se nalaze u Zagrebu zainteresirani mogu izvršiti:​
  a. Rakitje, 02.09.2019. od 10.00 do 11.00 sati
  b. Pojatno, 02.09.2019. od 12.00 do 13.00 sati
  c. Radnička cesta, 03.09.2019. od 10.00 do 11.00 sati

 

Sve informacije mogu se dobiti na telefon +385 98 311 312.

 

VIADUKT d.d. u stečaju, Zagreb


Poziv za dostavu ponude za kupnju vozila, strojeva i postrojenja (15)

VIADUKT d.d. u stečaju, Zagreb, Kranjčevićeva 2, OIB: 74794390096, u stečajnom postupku St-1181/17 koji se vodi na Trgovačkom sudu u Zagrebu, temeljem čl.249. SZ-a, po stečajnom upravitelju oglašava prodaju imovine stečajnog dužnika prikupljanjem pisanih ponuda. ...

Poziv za dostavu ponude za kupnju uredske opreme (14)

VIADUKT d.d. u stečaju, Zagreb, Kranjčevićeva 2, OIB: 74794390096, u stečajnom postupku St-1181/17 koji se vodi na Trgovačkom sudu u Zagrebu, temeljem čl.249. SZ-a, po stečajnom upravitelju oglašava prodaju imovine stečajnog dužnika prikupljanjem pisanih ponuda. ...

FINA - Elektronička javna dražba

Radi provedbe prodaje u stečajnom postupku, Financijska agencija objavljuje poziv na sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi ...

Javni poziv za dostavu obvezujućih ponuda za kupnju i prijenos udjela u ZAIC-A LIMITED

VIADUKT d.d. u stečaju, Zagreb, Kranjčevićeva 2, OIB: 74794390096, u stečajnom postupku St-1181/17 koji se vodi na Trgovačkom sudu u Zagrebu, temeljem čl.249. SZ-a, po stečajnom upravitelju oglašava prodaju imovine stečajnog dužnika prikupljanjem pisanih ponuda. ...