Osnovni podaci

Resursi

Zaposlenici

Naš najvredniji resurs su zaposlenici, u čije obrazovanje i usavršavanje neprestano ulažemo, a sve u cilju postizanja najviših standarda u našem poslovanju. Viaduktov tim čine djelatnice i djelatnici različitih stručnih sprema, od kvalificiranih radnika do doktora i magistara znanosti, a svima je zajednički visok stupanj odgovornosti, proaktivnosti i preciznosti koji iskazuju u svojim svakodnevnim poslovima, bez obzira na to na kojem radnom mjestu se nalaze.

Oprema

Raspolažemo s brojnom i raznovrsnom vlastitom građevinskom mehanizacijom i opremom, među kojom su građevinski strojevi različitih namjena, motorna vozila za prijevoz osoba, tereta i za specijalne namjene te različita postrojenja za proizvodnju i ugradnju asfalta, betona, armirano-betonskih i betonskih elemenata te betonske galanterije. 

Radionice

Održavanje građevinske opreme (strojeva, vozila i postrojenja) izvodimo na dvjema razinama – preventivnoj i korektivnoj.
Preventivno održavanje (servis) se izvodi u sklopu određenog projekta u terenskim radionicama, koje su stručno i materijalno osposobljene za izvođenje servisa i manjih popravaka.
Korektivno održavanje (remont) izvodi RJ Pogon, središnja radionica za održavanje smještena u industrijskoj zoni Zagreba na prostoru od 53.000 m2, od čega 9.900 m2 čine radionice, skladišta i proizvodne hale.
RJ Pogon izvodi investicijsko održavanje građevinske opreme i pruža logističku ispomoć terenskim jedinicama, a značajan dio aktivnosti čine i bravarski radovi, koji podrazumijevaju izradu širokog spektra bravarske galanterije, od popravaka građevinske opreme do izrade vrlo složenih sustava skela, oplata, kalupa i ograda mostova.
Po potrebi popravljamo i održavamo građevinsku mehanizaciju i za druge korisnike.

Kamenolomi
Jedna smo od rijetkih tvrtki koja u vlasničkoj organizaciji ima kamenolom, što nam svakako daje prednost pred drugima u procesu dobivanja poslova i izvršenja radova u zadanim rokovima. Tako sirovine za proizvodnju betona, asfalta i finalnih proizvoda dobivamo iz kamenoloma smještenih u Ivancu Bistranskom pored Zaprešića, Đurmancu u Hrvatskom zagorju, Lakovićima u Istri, Hambarištu pored Vrbovskog u Gorskom kotaru i na Tustom brdu na otoku Hvaru.
 

Resursi - VIADUKT

Upotrebljavamo najmodernija sredstva za iniciranje i paljenje minskog polja, a značajna sredstva i resurse ulažemo u tehničku i biološku sanaciju kamenoloma radi očuvanja prirodnih staništa i poboljšanja kvalitete života u lokalnoj zajednici.

TBP Pojatno

U mjestu Pojatno nedaleko od Zagreba smještena je naša Tvornica betonskih proizvoda Pojatno, namijenjena industrijskoj proizvodnji prednapregnutih, armiranobetonskih i betonskih proizvoda - odgovarajućih konstrukcijskih elemenata mostova, marina, hala, kolektora, stanova te drugih armiranobetonskih i betonskih elemenata raznih namjena. Površina tvornice je 135.000 m2, od čega proizvodna hala zauzima 14.000 m2.

TBP Pojatno - VIADUKT

Tvornica je smještena neposredno uz autocestu Zagreb – Krapina i željezničku prugu Zagreb – Varaždin, a ima i vlastiti željeznički kolosijek, što nam omogućava brzu i ekonomičnu dopremu i otpremu materijala i gotovih betonskih proizvoda.

Među glavnim i integralnim postrojenjima u sastavu tvornice ističu se:

  • betonara kapaciteta 160 m3/h s elektroničkim upravljanjem
  • četiri staze za prednaprezanje dužine 130 metara (dvije staze imaju širinu 2,1 m, a po jedna širinu 1,3 odnosno 0,6 metara); ukupna sila prednaprezanja po sidrenom bloku iznosi 900 tona odnosno 490 tona
  • kotlovnice za proizvodnju tehnološke vode i pare kapaciteta 14 400 kgh, ukupnog toplinskog učinka 7,6 MW bara
  • kompresorska stanica kapaciteta 2x20 m3/min, 7 bara
  • armirački pogon za vlastite i vanjske potrebe, kapaciteta 20 t/dan
  • drvodjeljska i strojarska radionica za izradu drvenih i čeličnih oplata te ostalih izrađevina
  • transformatorske stanice snage 2630 kVA, 20/0,4 kV

 

Natrag na vrh