Financijski podaci

Ključni financijski podaci za 2016. godinu

u milijunima HRK 01.2016. - 12.2016. 01.2015. - 12.2015.  % povećanja/smanjenja
Ukupan prihod 804,3 755,7 6,5
Prihod od prodaje 653,8 708,9 -7,7
EBITDA 50,8 55,1 -7,8
EBITDA marža 7,8 7,7  
EBIT 17,1 16,2 5,5
EBIT marža 2,6 2,2  
Neto dobit  2,3 2,1 9,5
Novčani tok iz poslovnih aktivnosti -19,6 39,5  

 

  31.12.2016. 31.12.2015.  % povećanja/smanjenja
Ukupna imovina 1.004,2 860,4 16,7
Ukupno kapital i rezerve 364,1 359,6 1,3
Pokazatelj tekuće likvidnosti 0,26 0,35  
Pokazatelj zaduženosti 0,61 0,55