Poziv za dostavu ponude za kupnju vozila, strojeva, kontejnera i postrojenja (6)

VIADUKT d.d. u stečaju, Zagreb, Kranjčevićeva 2, OIB: 74794390096, u stečajnom postupku St-1181/17 koji se vodi na Trgovačkom sudu u Zagrebu, temeljem čl.249. SZ-a, po stečajnom upravitelju oglašava

prodaju imovine stečajnog dužnika prikupljanjem pisanih ponuda

I. Predmet prodaje je imovina stečajnog dužnika:

PDV u iznosu od 25% zaračunava se na prodajnu vrijednost.

Pokretnine se prodaju pojedinačno uz ponudu vrijednosti za svaki predmet prodaje.
U ponudi treba naznačiti redni broj iz ovog oglasa.
Predmete prodaje kupac preuzima na lokaciji naznačenoj u ovom oglasu.

Ovom prodajom pokretnine od red. br. 1 do red. br. 65 ne mogu se prodati ispod ¾ procijenjene vrijednosti.

II. Predmet prodaje je imovina stečajnog dužnika:

PDV u iznosu od 25% zaračunava se na prodajnu vrijednost.

Pokretnine se prodaju pojedinačno uz ponudu vrijednosti za svaki predmet prodaje.
U ponudi treba naznačiti redni broj iz ovog oglasa.
Predmete prodaje kupac preuzima na lokaciji naznačenoj u ovom oglasu.

Ovom prodajom pokretnine od red. br. 66 do red. br. 73 ne mogu se prodati ispod 1/2 procijenjene vrijednosti.

III. Predmet prodaje je imovina stečajnog dužnika:

PDV u iznosu od 25% zaračunava se na prodajnu vrijednost.

Pokretnine se prodaju pojedinačno uz ponudu vrijednosti za svaki predmet prodaje.
U ponudi treba naznačiti redni broj iz ovog oglasa.
Predmete prodaje kupac preuzima na lokaciji naznačenoj u ovom oglasu.

Ovom prodajom pokretnine od red. br. 74 do red. br. 76 ne mogu se prodati ispod 1/4 procijenjene vrijednosti.

IV. Predmet prodaje je imovina stečajnog dužnika:

PDV u iznosu od 25% zaračunava se na prodajnu vrijednost.

Pokretnine se prodaju pojedinačno uz ponudu vrijednosti za svaki predmet prodaje.
U ponudi treba naznačiti redni broj iz ovog oglasa.
Predmete prodaje kupac preuzima na lokaciji naznačenoj u ovom oglasu.

Ovom prodajom pokretnine od red. br. 77 do red. br. 82 prodaju se po cijeni koju ponudi najbolji ponuđač neovisno o procijenjenoj vrijednosti (neposredna pogodba).

 

Pokretnine se nalaze kako slijedi:

 1. Betonsko postrojenje STETTER CP30 na lokaciji Radnička cesta, Zagreb.
 2. Betonsko postrojenje STETTER K 0,5 H na lokaciji Križišće.

Lokacije ostalih pokretnina su naznačene u tablici pokretnina.

 

V. Uvjeti prodaje:

 1. Pokretnine će se prodavati prikupljanjem pisanih ponuda, najboljem ponuđaču (najveća ponuđena cijena), a prodavatelj zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu ako ocijeni da ista nije prihvatljiva za stečajnu masu.
 2. Jamčevina u iznosu od 10 % od procijenjene vrijednosti uplaćuje se na žiro račun VIADUKT d.d. u stečaju, Zagreb, IBAN HR7923400091190026041 (SWIFT CODE: PBZGHR2X) najkasnije do 01.10.2018. (vidljivo na izvodu žiro računa prodavatelja) za sve predmete prodaje od red. br. 1 do red. br. 76.
  Jamčevina u iznosu od 10.000,00 kn po pojedinom predmetu prodaje uplaćuje se na žiro račun VIADUKT d.d. u stečaju, Zagreb, IBAN HR7923400091190026041 (SWIFT CODE: PBZGHR2X) najkasnije do 01.10.2018. (vidljivo na izvodu žiro računa prodavatelja) za sve predmete prodaje od red. br. 77 do red. br. 82.
 3. Ponude u pisanom obliku mogu podnijeti fizičke i pravne osobe na adresu:
  VIADUKT d.d. u stečaju, Kranjčevićeva 2, 10 000 Zagreb s naznakom „ PONUDA-NE OTVARATI“ najkasnije do 01.10.2018. (žig pošte).

  Ponude koje u prispjele u roku razmotriti će stečajni upravitelj, te će u roku od 15 dana obavijestiti ponuđače o svojoj odluci.
  Ponuđač koji bude izabran kao najpovoljniji, odnosno kupac, dužan je u roku od 8 (osam) dana od obavijesti prodavatelja o prihvaćanju ponude platiti kupovnu cijenu. U protivnom će se smatrati da je kupac odustao od kupnje, bez prava na povrat jamčevine, te će se objaviti nova prodaja.
 4. Sve troškove demontaže, prijevoza i preuzimanja predmeta prodaje snosi kupac.
 5. Prodaja se obavlja po načelu „viđeno-kupljeno“ pa su isključeni svi naknadni prigovori (što podrazumijeva i prigovore na godinu nabave).
 6. Detaljan opis predmeta prodaje nalazi sa kod stečajnog upravitelja i na web stranici www.viadukt.hr (ovdje, ovdje, ovdje, ovdje i ovdje) i sastavni je dio ovog oglasa.
 7. Uvid u vanjski izgled predmeta prodaje koji se nalaze u Zagrebu zainteresirani mogu izvršiti dana 26.09.2018. od 12.00 do 14.00 na lokaciji Jakuševac, 26.09.2018. od 15.00 do 16.00 na lokaciji Pojatno i 27.09.2018. od 12.00 do 14.00 sati na lokaciji Radnička cesta.

Sve informacije mogu se dobiti na telefon +385 98 311 312.

VIADUKT d.d. u stečaju, Zagreb


Poziv za dostavu ponude za kupnju vozila, strojeva i postrojenja (15)

VIADUKT d.d. u stečaju, Zagreb, Kranjčevićeva 2, OIB: 74794390096, u stečajnom postupku St-1181/17 koji se vodi na Trgovačkom sudu u Zagrebu, temeljem čl.249. SZ-a, po stečajnom upravitelju oglašava prodaju imovine stečajnog dužnika prikupljanjem pisanih ponuda. ...

Poziv za dostavu ponude za kupnju uredske opreme (14)

VIADUKT d.d. u stečaju, Zagreb, Kranjčevićeva 2, OIB: 74794390096, u stečajnom postupku St-1181/17 koji se vodi na Trgovačkom sudu u Zagrebu, temeljem čl.249. SZ-a, po stečajnom upravitelju oglašava prodaju imovine stečajnog dužnika prikupljanjem pisanih ponuda. ...

FINA - Elektronička javna dražba

Radi provedbe prodaje u stečajnom postupku, Financijska agencija objavljuje poziv na sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi ...

Javni poziv za dostavu obvezujućih ponuda za kupnju i prijenos udjela u ZAIC-A LIMITED

VIADUKT d.d. u stečaju, Zagreb, Kranjčevićeva 2, OIB: 74794390096, u stečajnom postupku St-1181/17 koji se vodi na Trgovačkom sudu u Zagrebu, temeljem čl.249. SZ-a, po stečajnom upravitelju oglašava prodaju imovine stečajnog dužnika prikupljanjem pisanih ponuda. ...