Mostovi

Mostogradnja - VIADUKT

U gradnji mostova, vijadukata, nadvožnjaka i podvožnjaka koristimo širok spektar različitih tehnologija, a naše šezdesetogodišnje iskustvo jamstvo je izbora optimalnih sustava i metoda, među koje se ubrajaju:

  • mostovi izgrađeni na skelama
  • montažna gradnja mostova
  • uzdužno rasčlanjeni mostovi
  • slobodna konzolna gradnja
  • zakretanje predgotovljenih lukova
  • spajanje montažnih nosača ojačanih lukom
  • potiskivanje segmenata rasponskog sklopa

 

Mostovi izgrađeni na skelama
Na čeličnim skelama i drvenim oplatama grade se rasponski sklopovi mostova manjih raspona. Ova se tehnologija koristi većinom kod objekata manjih raspona složene geometrije, često s ošupljenim ili pločastim poprečnim presjekom kad su ograničene statičke visine rasponskog sklopa u čvorovima autocesta.

Montažna gradnja mostova
Montažnoj gradnji mostova posvećujemo posebnu pažnju te je najveći dio rasponskih sklopova vijadukata, izgrađen u ovom tehnološkom modelu građenja, raspona i do 50 metara.
Izgradnja Tvornice betonskih elemenata u Pojatnom, kapaciteta 25000 m3 betona godišnje, s četirima stazama za prednapinjanje dužine 130 metara i sidrenim blokovima s mogućom silom prednapinjanja od 900 tona, omogućila nam je proizvodnju 1000 predgotovljenih betonskih nosača godišnje, ali istovremeno i definirala osnovni tehnološki smjer građenja mostova i vijadukata.

Uzdužno raščlanjeni mostovi
Glavni rasponi mostova većih raspona (do 70 metara), grade se primjenom kombinirane tehnologije – montažom većih konzola promjenjivog uzdužnog presjeka od predgotovljenih nosača i umetnutih srednjih raspona od standardnih "I" nosača.

Slobodna konzolna gradnja
Mostove izvodimo i tehnologijom slobodne konzolne gradnje. Maksimalni raspon dosad dosegnut iznosi 87,5 metara.

Zakretanje predgotovljenih lukova
Tehnologija zakretanja predgotovljenih lukova primijenjena je kod rekonstrukcije secesijskog Carinskog lučnog mosta u Mostaru, raspona jednog luka od 54 metra i drugog od 35 metara.

Spajanje montažnih nosača ojačanih lukom
Primjer korištenja standardnih "I" nosača zavješenih na kruti betonski luk je most u Ogulinu, raspona 43 metra.

Potiskivanje segmenata rasponskog sklopa
Tehnologiju gradnje segmentnim potiskivanjem rasponskog sklopa koristimo od 1994. godine, a prvi je put primijenjena na mostu Bajer na dionici Oštrovica – Vrata autoceste Rijeka – Zagreb.
Istom je tehnologijom izveden vijadukt Zečeve Drage na dionici Vrbovsko – Bosiljevo autoceste Rijeka – Zagreb, ali je znatno složenije geometrije. Ukupna masa rasponskog sklopa na kraju potiskivanja iznosila je 22.000 tona.