Proizvodnja građevnih proizvoda

Proizvodnja građevnih proizvoda - VIADUKT

U našu se poslovnu djelatnost ubraja i proizvodnja osnovnih građevinskih proizvoda na vlastitim proizvodnim postrojenjima.

Zakonski sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnih proizvoda, u skladu s važećom zakonskom regulativom i normama – za građevne proizvode koje proizvodimo na vlastitim stalnim i privremenim postrojenjima, primjenjuje se u skladu sa Uredbom (EU) 305/2011 o građevnim proizvodima i harmoniziranim normama (usklađeno područje) te Zakonom o građevnim proizvodima (NN 76/13 i 30/14) i popratnom zakonskom regulativom Republike Hrvatske i neharmoniziranim normama (neusklađeno područje). To uključuje sljedeće proizvode tj. proizvodnju na postrojenjima koji se certificiraju:

 • beton; norme HRN EN 206-1 i HRN 1128
 • bitumenske mješavine; norme: HRN EN 13108-1 i HRN EN 13108-5
 • agregate; norme: HRN EN 12620, HRN EN 13043 i HRN EN 13242
 • polimerom modificirani bitumen; norma: HRN EN 14023
 • linijske konstrukcijske betonske elemente; norma: HRN EN 13225


Navedeni građevni proizvodi spadaju u sustav ocjenjivanja 2+ i navedeni su u Uredbi (EU) 305/2011, Prilog V. Definiraju koje zadaće mora obavljati proizvođač, odnosno prijavljeno ili odobreno tijelo u postupku ocjenjivanja i provjere stalnosti građevnog proizvoda, kao i ključne aktivnosti u postupku ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnih proizvoda.

Trenutno su aktivna sljedeća postrojenja Viadukta na kojima se certificiraju građevni proizvodi:

 • betonare (proizvodnja betona): „Pojatno“ (stalno postrojenje) i „Trogir“ (privremeno postrojenje)
 • asfaltne baze (proizvodnja bitumenskih mješavina): „Trstenik“ (stalno postrojenje) i „Rakitje“ (stalno postrojenje)
 • kamenolom (proizvodnja agregata za beton, asfalt i tampon): „Srednjak“, Ivanec (stalno postrojenje)
 • Pmb postrojenje (proizvodnja polimerom-modificiranog bitumena): „Trstenik“ (stalno postrojenje)
 • postrojenje za betonske konstrukcijske elemente (proizvodnja linijskih konstruktivnih elemenata): „Pojatno“ (stalno postrojenje)


Kamenolom Đurmanec također je aktivan, ali njegov proizvod (kameni agregat) nije certificiran te se proizvedeni agregat ugrađuje na konstruktivna mjesta gdje se ne uvjetuje certifikacija (npr. temeljni sloj, nasipi i sl.).

Od 2006. godine, kad je uveden zakonski postupak potvrđivanja/ocjenjivanja sukladnosti građevnih proizvoda, u Viaduktu su certificirani građevni proizvodi na:

 • 16 betonara
 • 3 asfaltnim bazama
 • 5 separacija
 • 1 Pmb postrojenju
 • 1 postrojenju za konstrukcijske elemente


Većina građevnih proizvoda tvrtke proizvode se za potrebe gradilišta te se certificiraju privremena postrojenja dok traje gradilište. Jedan dio građevnih proizvoda prodaje se kupcima, uglavnom sa stalnih postrojenja.

Viadukt obavlja i proizvodnju određenih građevnih proizvoda prema sustavu 4, u TBP Pojatno, te provodi njihovo ocjenjivanje i provjeru stalnosti:

 • šesterostrani betonski blokovi za popločavanje 290 x 200 mm, u skladu s normama HRN EN 1338:2004 i HRN EN 1338:2004/AC:2007
 • betonski cestovni rubnjaci, u skladu s normama HRN EN 1340:2004 i HRN EN 1340:2004/AC:2007
 • betonski mostovni rubnjaci 500 x 520 x 170/120 mm, u skladu s normama HRN EN 1340:2004 i HRN EN 1340:2004/AC:2007
 • ekspanzivni vezni mortovi za podlijevanje i manje popravke, tipa Viasan F i Viasan G, u skladu s normom HRN EN 1504-3:2005


Sustav 4, ocjenjivanje i provjeru stalnosti svojstava građevnih proizvoda u potpunosti prepušta proizvođaču.